Krishantering

Genom en fördjupad kunskap om människan under stress, knutet mot ett principsystem som utarbetats för att underlätta beslutsfattande i pressade situationer, har Valtam en mycket hög kapacitet att stödja uppdragsgivare under pågående krishantering.

Principsystemet har över tid vuxit fram med syfte att uppnå maximal prestation i extrema situationer med bara små medel att tillgå och under konstant tidspress. Detta utvecklingsarbete har skett under flera års arbete i högriskmiljöer med mycket utmanande omständigheter.

Genom att agera som rådgivare och ledningsstöd kan Valtam hjälpa uppdragsgivaren att begränsa skada mot skyddsvärda tillgångar, såsom personal, egendom, information och anseende. 

Valtam utför idag större övningar för flera samhällsviktiga infrastrukturer, kollektivtrafik, transportsektorn och vid större evenemang. 

På Valtams unika utbildningsplats kan anpassade realistiska miljöer byggas upp och scenarioövningar genomföras.

Valtam Group AB

Orgnr: 556942-6850
Momsreg: SE556942685001

Valtam Training Academy AB

Orgnr: 559110-2412
Momsreg: SE55911241201

Valtam Services AB

Orgnr: 556877-5018
Momsreg: SE556877501801

010-209 60 10
info@valtam.se

Box 30066
104 25 Stockholm