Utbildning

Vi erbjuder kundanpassade utbildningar, seminarium och föreläsningar hos er eller på vår unika utbildningsplats i Roslagen.

Våra utbildningar riktar sig till företag, offentlig sektor och privatpersoner.

Vi är även av Länsstyrelsen godkända att genomföra utbildningar för personer verksamma inom bevakningsbranschen.

Valtam erbjuder idag en nästintill komplett utbildningsplats. På anläggningen finns idag möjlighet till boende med helpension, föreläsnings- och utbildningslokaler, självskyddshall, taktiska utbildningsplatser inom- och utomhus och möjlighet till att träna ifrån och med olika typer av fordon.

Vår utbildningsplats utgör basen för vår verksamhet och i en säker och trygg miljö skapar vi förutsättningar för kvalitativa utbildningar. Här bor och tränar vi och med alla faciliteter på plats optimerar vi er utbildningstid.

Tveka inte att kontakta oss om ni önskar mer information via utbildning@valtam.se.

Bevakning av enskild person för dennes skydd

Vi erbjuder en unik utbildning inom personsäkerhet som följer föreskrifterna enligt PMFS 2017:10 FAP 573-1.

Vår utgångspunkt är att en mängd färdigheter krävs för att realistiskt kunna genomföra personsäkerhetsarbete i en komplex och föränderlig värld och strävar efter att optimera varje individ att nå sin fulla potential inom givna tidsramar.

Taktisk sjukvård

Deltagarna erhåller adekvat teoretisk och praktisk kunskap avseende prehospitalt akut omhändertagande enligt C-ABCDE. Deltagarna erhåller även kunskap om människan under stress för att bättre förstå sin egen och andras förmåga under hög press och stress. Genom erhållen principiellt taktisk kunskap genomförs praktiska microövningar med inslag av anpassad stressvaccinering. 

Valtams instruktörer är också utbildade av och följer svenska HLR-rådets utbildningsprogram.

Grundutbildning i personspaning i varierande miljö

Utbildningen ger en grundläggande förståelse för spaningsmetodikens konst och genomförs i stads- och förortsmiljö.

Utbildningen riktar sig till dig som önskar arbeta med olika typer av fysisk informationsinhämtning men även till dig som i din arbetsroll arbetar förebyggande med att förhindra att fysisk informationsinhämtning sker mot dig eller din arbetsgivare. Till exempel i din roll som personskyddsoperatör.

Kris och ledarskap

Baserat på militära, polisiära och civila studier kring människan under stress och rädsla strävar utbildningen till att ge en grundlig förståelse för vad som är normala reaktioner under stress och rädsla. Baserat på den kunskapen hjälper Valtam krisorganisationer och ledningsgrupper att öka förmågan att fatta informerade beslut under hög press och stress där tid och tillräckliga resurser är en bristvara.

Personskydd i högriskmiljö  internationellt

Vi har förmånen att kunna genomföra en unik utbildning för personer som avser arbeta som personskyddsoperatörer i högriskmiljö. Valtams utgångspunkt är att en mängd färdigheter krävs för att realistiskt kunna genomföra personsäkerhetsarbete i en komplex och föränderlig värld.

Med stor erfarenhet av utbildning och ”den glada pedagogiken” strävar Valtam att optimera varje individ att nå sin fulla potential inom givna tidsramar.

Utbildning sker dels i Sverige och dels utomlands.

Taktisk scenarioträning och självskyddsträning

Kombinationen av den samlade erfarenheten hos Valtams instruktörer och tillgång till Valtams behovsanpassad utbildningsplats i Roslagen skapas förutsättningar för kvalitativa och effektiva utbildningar i taktisk träning.

Valtam genomför behovsanpassad scenarioträning baserad på aktuell yrkesgrupp och den uppgift som avses lösa. Vi genomföra bland annat träning för myndigheter, personal i högrisk miljö, personskyddsväktare, skyddsvakter, ordningsvakter, väktare och sjukvårdspersonal. Omfattningen av utbildningstillfället anpassas efter behov och önskemål.

Avancerad utbildning i personspaning

Valtams fortsättningsutbildning för spanare syftar till att ge deltagarna en bredare kunskap och förståelse för spaningsmetodikerna. Vi fortsätter med efterföljande till fots, i bil och i kollektivtrafik; men där spaningsobjektet uppvisar ett vaksamt eller ett fientligt beteende. Som deltagare kommer du även att lära dig grunderna att bedriva spaning i otillgänglig miljö samt att genomföra efterföljande mot grupp.

Mental träning

Oavsett sammanhang kan mentala träning öka deltagarnas fokus och koncentration, ge bättre motståndskraft mot stress, snabbare återhämtning och förbättrade sociala relationer.

 Kursen anpassas efter målgrupp, önskemål och målsättning. Det går att skräddarsy föreläsningar och övningar till arbetsplatser, kickoffer eller konferenser. Tidsmässigt från en timme till en hel dag. Det går också att ha återkommande träffar över tid för att följa upp och fördjupa de mentala kunskaperna. 

Handhavande i skjutvapen enligt FAP 573-1

Våra instruktörer har lång erfarenhet av att utbilda i bärande av vapen från Polisen, Försvarsmakten och bevakningsbranschen.

I en trygg miljö skapar vi förutsättningarna för att ta till sig kunskapen som krävs för att bära skjutvapen i tjänsten.

Utbildning för användare av pepparspray

Vi kan erbjuda utbildning för användare av pepparspray för dig som till exempel är personskyddsväktare enligt föreskrifterna PMFS 2017:10 FAP 573-1.

Våra instruktörer har erfarenhet av att utbilda i ämnet och bärande av OC-spray i sin tjänst från bland annat Polisen, Försvarsmakten och Bevakningsbranschen.

I en trygg miljö skapar vi grundförutsättningarna för att ta till sig kunskapen som krävs för att bära OC-spray i tjänsten.

Expanderbar batong

Som komplement till våra övriga utbildningar eller enskilt utbildar vi i expanderbar batong som följer föreskrifterna enligt PMFS 2017:10 FAP 573-1.

Våra instruktörer har erfarenhet av att utbilda i ämnet och bärande av batong i sin tjänst från bland annat Polisen, Försvarsmakten och Bevakningsbranschen.

I en trygg miljö skapar vi grundförutsättningarna för att ta till sig kunskapen som krävs för att bära batong i tjänsten.

Teambuildning på riktigt

Vad är nyckeln till ett fungerande lagarbete? Oavsett om det rör sig om en arbetsgrupp, en skolklass eller ett idrottslag är Valtams bedömning att kommunikation, där sändaren och mottagaren förstår varandra, och en gemensam målbild viktiga delar i ett fungerande team. Hur kommunicerar vi med varandra? Hur delar vi information när tempot är högt och hur får vi gruppen att arbeta mot samma mål?

Med utgångspunkt i dessa frågeställningar genomför Valtam teambuildning men ett tema som passar just er.

Valtam Group AB

Orgnr: 556942-6850
Momsreg: SE556942685001

Valtam Training Academy AB

Orgnr: 559110-2412
Momsreg: SE55911241201

Valtam Services AB

Orgnr: 556877-5018
Momsreg: SE556877501801

010-209 60 10
info@valtam.se

Box 30066
104 25 Stockholm