Utredning

Valtam utför utredningsuppdrag i syfte att förebygga, förhindra eller begränsa skada på uppdragsgivarens skyddsvärda tillgångar så som person, egendom och anseende. Vi utför operativ utredning genom att använda oss av bakgrundskontroller, spaning samt intervjuer med inblandade parter.

Bakgrundskontroller som metod ligger till grund i allt utredningsarbete som Valtam utför. Vi använder oss av alla tillgängliga källor för information vilken sedan bearbetas för att skapa beslutsunderlag i det fortsatta utredningsarbetet.

Valtams personal har lång erfarenhet av dold spaning, såväl inom urban som otillgänglig miljö. Arbetet utförs vanligtvis med små spaningsenheter, både nationellt och internationellt.

Som en del i det operativa utredningsarbetet ingår att inhämta information från mänskliga källor vilket kan utförs både dolt och öppet beroende på uppdragets karaktär.

Bland Valtams kunder återfinns representanter från bland annat bank- & finanssektorn, försäkringsbranschen, advokatbyråer, fastighetsbolag, logistikbranschen och privatpersoner.

Valtam har gedigen och omfattande erfarenhet av att utreda bedrägerier, ekonomisk brottslighet, utpressningsärenden, försäkringsärenden och andra externa och interna angrepp mot uppdragsgivarens skyddsvärda tillgångar.

Valtam Group AB

Orgnr: 556942-6850
Momsreg: SE556942685001

Valtam Training Academy AB

Orgnr: 559110-2412
Momsreg: SE55911241201

Valtam Services AB

Orgnr: 556877-5018
Momsreg: SE556877501801

010-209 60 10
info@valtam.se

Box 30066
104 25 Stockholm