Personsäkerhet

För Valtam innebär personsäkerhet ett helhetsgrepp för att trygga individens säkerhet samt att förebygga och förhindra angrepp.

Vi anpassar alltid lösningen efter aktuellt behov, genom att nyttja bland annat utbildning, utredningsverksamhet, skyddsspaning, bevakningstjänster och krishantering.

Huvudsyftet med Valtams sätt att bedriva personsäkerhetsarbete är att tillse att uppdragsgivarens tillvaro påverkas minimalt. En av de metoder som används för att uppnå detta är så kallad ”överförd hotbild” där Valtams rådgivare tar en aktiv roll som medlare och därmed flyttar motpartens fokus från uppdragsgivaren till Valtam.

En annan metod är att bedriva skyddsspaning riktad mot motparten. Detta erbjuder en möjlighet att utreda och värdera hotbilden samtidigt som bevis kan säkras i de fall där brottsligt uppsåt konstateras.

Valtam Group AB

Orgnr: 556942-6850
Momsreg: SE556942685001

Valtam Training Academy AB

Orgnr: 559110-2412
Momsreg: SE55911241201

Valtam Services AB

Orgnr: 556877-5018
Momsreg: SE556877501801

010-209 60 10
info@valtam.se

Box 30066
104 25 Stockholm